Inreisverbod

Een inreisverbod met een daaraan voorafgaande terugkeerbesluit kan worden uitgevaardigd tegen vreemdelingen die Nederland onmiddellijk moeten verlaten. Dit is bijvoorbeeld mogelijk in het geval dat een vreemdeling de verblijfsduur van zijn visum heeft overschreden of meerdere aanvragen voor een verblijfsvergunning heeft ingediend die zijn afgewezen.

Bij oplegging van het inreisverbod dient rekening gehouden te worden met de persoonlijke omstandigheden van de vreemdeling.

Duur en gevolgen

De duur van het inreisverbod bedraagt meestal één of twee jaar, maar kan onder omstandigheden oplopen tot vijf of tien jaar. Heeft de vreemdeling zich schuldig gemaakt aan strafbare feiten dan zal al snel worden overgegaan tot het opleggen van een zogeheten zware inreisverbod van 5 tot 10 jaar.

Voor de duur van het inreisverbod zal toegang worden geweigerd door alle Schengen landen en landen die gebruik maken van het Schengen Informatie Systeem. Naast Nederland zijn dit de volgende landen:

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, , Hongarije, IJsland, Italië, Letland, Liechtenstein, Litouwen, Luxemburg, Malta, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechische Republiek, Zweden, en Zwitserland

Gedurende de duur van het inreisverbod is het niet mogelijk en zelfs strafbaar te verblijven in de landen die vallen onder het Schengengebied. De termijn waarvoor een inreisverbod is opgelegd begint pas te lopen op het moment dat de vreemdeling het Schengengebied heeft verlaten. Indien er sprake is van een zware inreisverbod dan is een verblijfsaanvraag zelfs niet-ontvankelijk (de IND neemt de aanvraag niet eens inhoudelijk behandeling).

Bezwaar en beroep inreisverbod

Tegen de beslissing van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) waarbij aan de vreemdeling een inreisverbod is opgelegd kan door onseen bezwaar- en / of beroepschrift worden ingediend. Of bezwaar of beroep moet worden ingesteld is afhankelijk van de omstandigheden waaronder het inreisverbod is opgelegd.

Opheffing inreisverbod

Onder omstandigheden kan om (tijdelijke) opheffing worden verzocht. Wij kunnen namens u een verzoek om opheffing van het inreisverbod indienen.

Het verzoek kan worden gedaan als de persoon buiten het Schengengebied verblijft. Bewijs van het verlaten van het Schengengebied moet worden bijgevoegd bij het verzoek. tegen afwijzing van het verzoek staat beroep open bij de rechtbank.

Neem vrijblijvend contact op

Wij kunnen u bijstaan bij de procedures tegen een inreisverbod.