EU onderdanen

Op grond van het EU verdrag hebben burgers van de Europese Unie in Nederland een vrije termijn van zes maanden.

Dit betekent dat EU onderdanen (indien je de nationaliteit hebt van een van de EU lidstaten) gedurende de eerste zes maanden van het verblijf geen verblijfsdoel aannemelijk hoeft te maken.

Na de vrije termijn moeten EU onderdanen aan kunnen tonen dat hij of zij hier verblijft als werknemer, student, dienstverlener, ondernemer of als gezinslid van een rechtmatig in Nederland verblijvende persoon.

De EU onderdanen dienen zich alleen te registreren bij de Immigratie – en Naturalisatiedienst indien zij een aanvraag willen indienen voor de familieleden die zelf geen EU-nationaliteit hebben.

Als uitvloeisel van het vrij verkeer van personen heeft de EU in Richtlijn 2004/38 vastgelegd dat gezinsleden, (huwelijks-)partners en kinderen, van EU onderdanen aan het EU-recht een afgeleide verblijfsrecht in Nederland ontlenen.

De gezinsleden van EU onderdanen zijn vrijgesteld van de Mvv -en inburgeringseis. Vrijstelling van de Mvv-eis brengt mee dat het betreffende gezinslid in voorkomend geval hier in Nederland de aanvraag mag indienen en afwachten in plaats van in zijn of haar land van herkomst.

De EU burgers genieten extra bescherming tegen iedere beslissing tot uitzetting. Gedrag dat uitzetting rechtvaardigt, dient een actuele en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de openbare veiligheid te vormen.

EU onderdanen

De volgende landen zijn lidstaten van de Europese Unie (EU):

België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken (zonder Faeröer en Groenland), Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk (ook: Frans Guyana, Guadeloupe, Martinique en Réunion), Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal (ook: Azoren en Madeira), Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje (ook: Balearen en Canarische Eilanden), Tsjechië, Zweden.

De volgende landen zijn lidstaten van de Europese Economische Ruimte (EER):

Alle landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.

Onderdanen van Zwitserland worden ook gezien als EU-onderdaan.

Neem vrijblijvend contact met ons op

Voor juridisch


advies neem vrijblijvend contact met ons op.