Gezinshereniging

Vreemdelingen die in Nederland een partner of echtgenoot (ook wel referent genoemd) hebben, kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning op grond van gezinshereniging of gezinsvorming. Dit gebeurt door middel van de zogeheten “Toelating en Verblijfsprocedure” ook wel TEV-procedure genoemd.

Gezinshereniging: voorwaarden

De referent dient te beschikken over een inkomen dat voldoende is en duurzaam is. Voldoende is een inkomen die gelijk is aan het minimumloon.

Duurzaam betekent dat dit inkomen tenminste een jaar zal worden gegenereerd. Het arbeidscontract dient nog een jaar geldig te zijn op het moment van de aanvraag. Ook als het arbeidscontract minder dan een jaar geldig is, kan het inkomen als duurzaam worden aangemerkt. Hiervoor moet de referent ten minste drie jaar voorafgaand aan de aanvraag inkomen hebben gegenereerd dat gelijk is in de geldende inkomensnormen. In het tijdvak van drie jaar mag de referent niet meer dan 26 weken een WW-uitkering hebben genoten.

Voor personen die ouder zijn dan 65 jaar, of blijvend arbeidsongeschikt zijn geldt een vrijstelling van de inkomenseis.

Voor toelating van de vreemdeling de zogeheten inburgeringseis als voorwaarde gesteld. Dit betekent dat een persoon bij een Nederlandse vertegenwoordiging in het land van herkomst met goed gevolg het inburgeringsexamen moet hebben afgelegd. Sommige nationaliteiten zijn vrijgesteld van het inburgeringsexamen.

Voor informatie over het inburgeringsexamen kunt u naar www.naarnederland.nl. De leeftijdeis voor de gezinshereniging is thans 21.

Indien u niet getrouwd bent, maar wel een relatie heeft, dient u beiden in het bezit te zijn van een (gelegaliseerde) verklaring van ongehuwdheid. Indien u getrouwd bent moet u een huwelijksakte kunnen overleggen.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.