EU langdurig ingezetene

Voor een EU langdurig ingezetene is het op grond van EU Richtlijn 2003/109  mogelijk om voor een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd in aanmerking te komen met EU aantekening. Hiermee kan de EU langdurig ingezetene onder voorwaarden verblijf krijgen in een van de andere EU lidstaten, meer in het bijzonder in een van de andere Schengen-landen.

Om voor een verblijfsvergunning EU langdurig ingezetene in aanmerking te komen moet u aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • U woont minimaal vijf jaar onafgebroken in een EU land met een geldige verblijfsvergunning;
  • U beschikt over stabiele en voldoende inkomsten ;
  • U heeft een ziektekostenverzekering.;
  • U moet geslaagd zijn voor het inburgeringsexamen (tenzij u hiervoor vrijgesteld of ontheven bent) en
  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde.

Personen aan wie de status van langdurig ingezetene is toegekend, genieten extra bescherming tegen iedere beslissing tot uitzetting. Gedrag dat uitzetting rechtvaardigt, dient een reële en voldoende ernstige bedreiging voor de openbare orde of de openbare veiligheid te vormen. Verder is het voor een EU langdurig ingezetene eenvoudiger om in een van de andere Schengen lidstaten verblijf te verkrijgen.

De gezinsleden van de langdurig ingezetenen kunnen hen in het tweede EU-land vergezellen of zich bij hen voegen op voorwaarde dat zij reeds in het eerste EU-land een gezin vormden.

Personen die in een van de andere Schengen lidstaten reeds de status hebben verkregen als EU langdurig ingezetene kan in Nederland verblijf aanvragen als zelfstandig ondernemer. De desbetreffende EU langdurig ingezetene zal niet aan de Mvv-eis hoeven te voldoen. Daarnaast zal de aanvraag als zelfstandig ondernemer niet getoetst worden aan het zogeheten puntenstelsel. Hierdoor zal het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor de aanvrager aanzienlijk eenvoudiger zijn van voor zelfstandig ondernemers zonder de status van EU langdurig ingezetene.

Wilt u juridisch advies over EU langdurig ingezetene?

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.