Turkse onderdanen

Voor Turkse onderdanen gelden soms andere, vaak soepelere, voorwaarden voor een verblijfsvergunning in Nederland. Dat maakt de regels voor Turkse onderdanen extra ingewikkeld.

Associatieovereenkomst voor Turkse onderdanen

De Europese Unie (EU) heeft in 1963 een Associatieovereenkomst gesloten met Turkije.

Een Associatieovereenkomst is een overeenkomst tussen de EU en een land van buiten de Europese Unie (derdeland), in dit geval Turkije, gericht op verregaande samenwerking.

Het doel van de associatieovereenkomst tussen de EU en Turkije was in om Turkije voor te bereiden op toetreding tot de EU. De Turkse economische regelgeving zou op één lijn gebracht worden met de Europese regelgeving en er moest een vrijhandelszone gecreëerd worden.

In verschillende protocollen en besluiten zijn na 1963 nog nadere regels vastgelegd ter voorbereiding op de toetreding van Turkije tot de EU.

Turkije is nog altijd niet toegetreden tot de EU en het ziet er niet naar uit dat dit op korte termijn zal gebeuren. De bepalingen uit de Associatieovereenkomst en latere protocollen en besluiten gelden nog wél. Om deze reden gelden met name voor Turkse werknemers, Turkse zelfstandigen en gezinsleden van Turkse werknemers en zelfstandigen, vaak soepelere voorwaarden voor een verblijfsvergunning dan voor onderdanen van andere landen van buiten de EU.

Bij de overeenkomst tussen Turkije en de EU (en in latere protocollen en besluiten) is afgesproken dat de landen van de EU de voorwaarden voor een verblijfsvergunning voor Turkse onderdanen vanaf dat moment niet meer aan mogen scherpen. Versoepeling van regels is wel toegestaan. Het doel van de overeenkomst is immers dat Turkije uiteindelijk toetreedt tot de EU.

Als gevolg van het verbod op aanscherping van regels voor Turkse onderdanen zijn sommige oude bepalingen van het Nederlandse vreemdelingrecht voor Turkse onderdanen nog steeds van kracht.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.