Onbepaalde tijd

Personen die ten minste vijf jaar aangesloten in het bezit zijn geweest van een verblijfsvergunning kunnen in aanmerking komen voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd. Belangrijk is dat het moet gaan om een niet-tijdelijk verblijfsrecht.

Om voor een verblijfsvergunning onbepaalde tijd  in aanmerking te komen moet u aan de volgende basisvoorwaarden voldoen:

  • U vormt geen gevaar voor de openbare orde. Dat wil zeggen dat u geen strafrechtelijke antecedenten mag hebben
  • U hebt 5 jaar of langer aaneengesloten verblijf met een geldige verblijfsvergunning (geen verblijfsgat).
  • U moet beschikken over voldoende en duurzaam inkomen. Voldoende inkomen is een inkomen dat ten minste gelijk is aan het minimum loon. Een inkomen is duurzaam indien de aanvrager ten tijde van de aanvraag nog ten minste een jaar contract heeft. Indien u gedurende een tijdvak van tien aaneengesloten jaren rechtmatig verblijf hebt gehad wordt u hiervan vrijgesteld.
  • U bent voldoende ingeburgerd. Dit betekent dit u het inburgeringsexamen, of een daaraan equivalente diploma, heeft behaald.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.