Medische behandeling

Als je als vreemdeling in Nederland bent en je ondergaat hier een behandeling voor medische redenen dan kun je een verblijfsvergunning medische behandeling aanvragen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Je moet dan aantonen dat je de  behandeling niet in je land van herkomst kunt krijgen. Daarnaast moet je aantonen dat er een medische noodsituatie zal ontstaan als de behandeling wordt stopgezet.

De IND is niet deskundig als het gaat om medische zaken. Daarom laat de IND zich adviseren door het Bureau Medische Advisering (BMA). De beslissing van de IND op de aanvraag om een verblijfsvergunning medische behandeling zal meestal in lijn zijn met het BMA-advies. Wij kunnen u helpen met het verzamelen van medische documenten

Vanuit het land van herkomst:

Een vreemdeling kan ook vanuit het buitenland een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning medische behandeling in Nederland. De medische behandeling moet dan nog beginnen. In dat geval moet Nederland hét aangewezen land zijn om de medische behandeling te ondergaan. Nederlandse artsen moeten internationaal gezien aangemerkt kunnen worden als de experts op het gebied van de specifieke medische behandeling. Als vreemdeling moet je zelf de medische behandeling kunnen betalen (eventueel door middel van een ziektekostenverzekering) en je moet voldoende geld hebben om zelf in je levensonderhoud te kunnen voorzien. In de praktijk blijkt het moeilijk om deze verblijfsvergunning te verkrijgen vanwege vereiste financiering.

Verblijfsvergunning medische behandeling – mvv-vereiste

Iemand die van buiten de Europese Unie komt, heeft meestal een mvv nodig voordat hij naar Nederland mag komen. Dit visum heet een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv). Klik hier voor meer informatie over de mvv-aanvraag. Voordat de vreemdeling dus in aanmerking kan komen voor een verblijfsvergunning medische gronden moet hij eerst een mvv aanvragen in zijn land van herkomst.

Verblijft de vreemdeling al in Nederland op het moment dat de verblijfsvergunning medische gronden wordt aangevraagd? Dan kan om vrijstelling van het mvv-vereiste worden gevraagd.

Voorwaarden verblijfsvergunning medische behandeling

Om in aanmerking te komen voor deze verblijfsvergunning moet zijn voldaan aan de volgende voorwaarden:

– Nederland is het meest aangewezen land voor de medische behandeling, bijvoorbeeld omdat alleen Nederlandse specialisten de behandeling uit kunnen voeren;

– De medische behandeling is noodzakelijk;

– De financiering voor de behandeling is geregeld, je beschikt bijvoorbeeld over een ziektekostenverzekering die de behandeling vergoed;

– Je beschikt over een geldig reisdocument;

– Je bent geen gevaar voor de openbare orde;

– Je bent bereid om je te laten onderzoeken op tuberculose (TBC).

Uitstel van vertrek om medische redenen

Als een vreemdeling geen rechtmatig verblijf in Nederland heeft dan moet hij Nederland verlaten (zie illegaal in Nederland). Soms kan het zo zijn dat het met het oog op de gezondheid van de vreemdeling onverantwoord is om te reizen. De vreemdeling kan dan om uitstel van vertrek vragen bij de IND.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.

.