Naturalisatie

Er zijn meerdere manieren om de Nederlandse nationaliteit te krijgen, dit wordt ook wel naturalisatie genoemd. Naturalisatie wordt geregeld in de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Indien u niet via uw ouders van rechtswege Nederlander bent, kunt u onder voorwaarden de Nederlandse nationaliteit verkrijgen door optie of door naturalisatie.

De optieprocedure is de snelste en makkelijkste procedure, maar is slechts voor een beperkte groep mensen weggelegd.

De naturalisatieprocedure duurt maximaal een jaar. Voorwaarden voor het indienen van een verzoek tot naturalisatie zijn dat u minimaal vijf jaar met een geldige verblijfsvergunning in Nederland verblijft op basis van een niet tijdelijk verblijfsrecht. Deze termijn bedraagt drie jaar als u met een Nederlander bent getrouwd of samenwoont. Ook dient u uw inburgeringsexamen te hebben behaald.

Een andere belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van de Nederlandse nationaliteit is de bereidheid van de aanvrager om afstand te doen van zijn oude nationaliteit. Er is slechts voor een beperkt aantal uitzonderingen op deze hoofdregel. De belangrijkste uitzondering geldt voor personen die met een Nederlander getrouwd zijn. Voor deze groep personen geldt dat zij geen afstand hoeven te doen van hun oorspronkelijke nationaliteit. Indien de aanvrager aantoont dat hij of zij door het doen van afstand van de oorspronkelijke nationaliteit een substantiële financieel nadeel zullen lijden, dan hoeft ook hij of zij geen afstand te doen van de oorspronkelijke nationaliteit.

Neem vrijblijvend contact op

Neem vrijblijvend contact met ons op voor juridisch advies.