Visum voor kort verblijf

Visum

Een toeristenvisum is een visum voor kort verblijf. Voor privé doeleinden zoals vakantie of familiebezoek kan er voor maximal 90 dagen een visum worden verkregen voor Nederland en het Schengengebied. In de regel geldt dat iemand in een periode van 180 dagen niet meer dan 90 dagen mag verblijven in het Schengengebied op basis van visum voor kort verblijf. Bij een verblijf van 90 dagen in het Schengengebied dient iemand weer ten minste 90 dagen buiten Schengen te hebben verbleven voordat weer toegang op basis van een visum voor kort verblijf kan worden verkregen.

Met een visum voor kort verblijf kan iemand naar Nederland komen om vrienden of familie te bezoeken of voor vakantiedoeleinden in Nederland. De Nederlandse ambassade die de visumaanvraag in behandeling heeft kan een aanvraag afwijzen als er sprake is van een vestigingsgevaar, oftewel dat er een risico bestaat dat de aanvrager het Schengengebied niet voor afloop van de verleende visumperiode zal verlaten. Dit kan zich onder meer voordoen als aanvrager zeer weinig sociale en economische banden heeft met zijn of haar land van herkomst.

Onder omstandigheden kan van de Nederlandse ambassade een multiple entry visa worden verkregen. Dit is een visum dat wordt afgegeven voor een langere periode, bijvoorbeeld een jaar, waarmee de aanvrager niet iedere keer dat hij naar Nederland moet reizen afzonderlijk naar de ambassade moet gaan voor een visum. Let wel dat ook voor een multiple entry visa geldt dat de aanvrager niet langer dan 90 dagen van de 180 dagen in Schengen mag verblijven.

Zakenvisum

Voor zakelijke doeleinden kan een visum voor kort verblijf worden verkregen voor maximaal 90 dagen. Na een verblijf van 90 dagen moet de betrokkene ten minste 90 dagen buiten Schengengebied verblijven alvorens opnieuw toegang op basis van een zakenvisum kan worden verkregen.

Met een zakenvisum kan de betrokkene naar Nederland komen voor het voeren van zakelijke besprekingen of het bijwonen van bijeenkomsten, maar voor het verrichten van arbeid voor korte periode dient eerst toestemming te worden gevraagd bij het UWV.

Onder omstandigheden kan van de Nederlandse ambassade een multiple entry visa worden verkregen. Dit is een visum dat wordt afgegeven voor een langere periode waarin de aanvrager niet iedere keer opnieuw een visum hoeft aan te vragen. Let wel dat ook in het geval van een multiple entry visa de betrokkene niet langer dan 90 dagen van de 180 dagen in Schengengebied mag verblijven.

Neem vrijblijvend contact op

Voor vragen of juridisch advies bij het aanvragen van een visum voor kort verblijf kunt u contact opnemen met ons.